POLITICA DE PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA respecta i assegura la privacitat de les dades dels seus usuaris i de tercers. Li demanem que  llegeixi  aquesta política  abans d’ enregistrar-se  o abans de fer ús del nostre web.


1.-INFORMACIÓ  BÀSICA

Responsable del Tractament

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA

C/ Buenos Aires  47-49

08036 BARCELONA

CIFG 66569237
Finalitats principals del tractament

-Gestionar el registre com a usuari de la plataforma.

-Gestionar la venda d’entrades per espectacles, incloent-hi espectacles en streaming, el que inclou la gestió del seu cobrament i també la resolució de possibles incidències.

-Oferir informació sobre els nostres serveis.

-Gestionar les seves consultes.

-Fer difusió de les activitats i estrenes del teatre

Bases legitimadores del tractament

-Execució del contracte o de les mesures precontractuals

-Consentiment exprés

-Compliment d’obligacions legals

Destinataris principals

-ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.

-En el cas d’imatges d’assistents a espectacles, operadors de xarxes socials.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment.

-Presentació d’una reclamació davant LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Origen de les dades

-Facilitades pel seu titular.

-Fruit de la navegació per la nostra web (Internet).

Transferències Internacionals de Dades-No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades-No  necessari per previsió legal.

2.-Ampliació de la  informació bàsica del Responsable del tractament:

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKÀDEMIA es una associació inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el codi de registre nº 57.164.

Si vol comentar o comunicar-nos qualsevol incidència relacionada amb la nostra política de privacitat, podrà dirigir-se enviant una comunicació escrita a l’adreça info@teatreakademia.cat  o bé trucant al telèfon: 93.495.14.47. El nostre horari d’atenció al públic és de 10 a 13h. Si vol saber el cost de la trucada, si us plau, consulti’l amb el seu operador.

 

3.- Categories de les dades que tractem

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA únicament tracta amb el següent tipus de dades:

3.1.-Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, imatge, dades IP.

3.2.Venda d’entrades: En aquells casos en els quals la nostra entitat gestioni directament la venda d’entrades, també la venda d’aquells espectacles en streaming, tractarem amb dades identificatives i econòmiques dels compradors.

 

 

4.- Finalitat del  tractament

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA tractarà les seves dades de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

4.1.-Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma: http://teatreakademia.art/

4.2.-Oferir-li els nostres serveis mitjançant la  utilització de qualsevol suport: correu postal, SMS, correu electrònic, o qualsevol altre canal disponible depenent de com vagin evolucionant les eines tecnològiques en cada moment.

4.3.-Informar-lo de manera periòdica dels serveis addicionals que considerem que puguin ser del seu interès, sempre que estiguin vinculats amb l’activitat de l’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA i/o empreses relacionades, i sempre que ens hagi autoritzat a fer-ho.

4.4.- En el cas que es gravi la seva imatge com a part integrant del públic d’una estrena teatral o una representació, la finalitat del tractament serà fer difusió de l’activitat del teatre, incloent-hi les xarxes socials.

4.5.- Gestionar la venda d’entrades d’espectacles, també d’aquells que són en  Streaming. Això inclou la gestió del seu cobrament i també la resolució de possibles incidències del servei; fet que pot implicar que ens haguem de posar en contacte amb vostè a través dels canals de contacte informats.

 

5.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

5.1.-Per efectuar l’alta i registre de l’usuari en la  plataforma http://teatreakademia.art/ , la base legitimadora del tractament és el consentiment de l’interessat.

5.2.-Per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa i del seu consentiment exprés.

5.3.- Per a la difusió de la seva imatge com a part integrant del públic d’una representació , la base legitimadora és el nostre interès legítim i/o el seu consentiment exprés.

5.4.-Per a la gestió de la venda on-line d’entrades per a espectacles, també aquelles activitats que són en Streaming, la base legitimadora és l’execució d’un contracte i el seu consentiment exprés.

L’informem que el consentiment per al tractament de les seves dades és independent a cada finalitat, raó per la qual no s’exclouen mútuament.

 

6.-Destinataris de les dades

6.1.-ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA.

6.2.-Empreses vinculades a ASSOCACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA per a les  mateixes finalitats.

6.3.-En alguns casos podrà ser les xarxes socials, quan es tracti de la difusió d’imatges d’assistents a representacions teatrals, sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.

 

7.- Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran el temps indispensable per donar efectivitat a la  finalitat per la qual s’han sol·licitat, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o revoqui el seu consentiment, o bé,  que la Llei disposi una durada diferent. En tot cas, quan aquestes dades no siguin utilitzades seran degudament bloquejades per garantir-ne la confidencialitat.

 

8.-Procediment per a l’exercici dels seus drets

Vostè podrà exercir els seus drets de manera completament gratuïta dirigint-se per escrit a l’adreça d’e-mail info@teatreakademia.cat, acompanyant la comunicació amb un document acreditatiu de la seva identitat.

 

9.-Mesures de Seguretat emprades per al tractament de les seves dades

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA tractarà les seves dades personals de manera confidencial i respectant al màxim  el deure de secret respecte a les mateixes, de conformitat amb el que està previst en la normativa d’aplicació, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA adoptarà en particular les següents mesures:

  • Funcions i obligacions del personal.
  • Registre d’actes.
  • Gestió de suports i documents.
  • Control d’accessos.
  • Identificació i autenticació.
  • Còpia de seguretat i recuperació.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici que ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA pugui adoptar en situacions concretes altres mesures d’acord amb normatives especifiques.

 

 

10.-Canvis  en la política de privacitat

ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA SL es reserva el dret a modificar la present política de  privacitat amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legislatives quan fos necessari. En aquests casos , aquestes modificacions seran comunicades en el seu web prèviament a la seva aplicació.

 

Última actualització 15 de juliol de 2021

© 2021 ASSOCIACIÓ CIVIL TETARE AKADÈMIA Tots els drets reservats