AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de l’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA http://teatreakademia.art (en endavant la pàgina web). A continuació, exposem els termes i condicions d’ús de la pàgina web que deuen seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d’aquesta pàgina web et confereix la condició d’usuari d’aquesta. Per aquest motiu, t’aconsellem una lectura acurada per procedir amb el seu ús correcte, ja que tota utilització que sigui contrària a l’aquí establerta queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats davant del seu titular.

1. Dades d’identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA és la propietària de la pàgina web. La informació i continguts que es recullin a la mateixa són propietat d’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a un ús diferent a l’aquí establert queda totalment prohibit. ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA és una empresa inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57.164, i domiciliada a Barcelona, Carrer Buenos Aires, nº 47-49, telèfon: 93.495.14.47.

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la pàgina web

L’accés de la pàgina web és lliure. El registre com usuari autoritzat per a la utilització de la pàgina web és gratuïta. Com a usuari de la pàgina web deu realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i dels continguts que inclou, respectant sempre la legalitat vigent i els drets de propietat de l’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA. Queda prohibit que qualsevol usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusius la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com que intervingui o provoqui alteracions al correu electrònic. ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA es reserva el dret a excloure l’accés a la pàgina web a qualsevol usuari que no respecti aquesta prohibició.
En qualsevol cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la nostra pàgina web en cas d’executar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés d’aquesta. En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix rendiment, sense perjudici de la facultat discrecional d’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA per portar-ho a terme en qualsevol moment.

3. Enllaços

En el cas que la present pàgina web acollís enllaços o hipervincles envers altres webs, ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA no exercirà cap tipus de control sobre aquestes pàgines ni continguts. En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres web d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

4. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la present pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de l’ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix els usuaris cap dret d’explotació de cap tipus ni tampoc la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web. ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici d’aquelles accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5.- Dades de caràcter personal- Política de Privacitat

A continuació, et mostrem una primera informació bàsica de nostra política de privacitat. Si desitja més informació pots consultar-la a https://teatreakademia.art/politica-de-privacitat-i-proteccio-de-dades/.

Responsable del TractamentASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA
C/ Buenos Aires  47-49
08036 BARCELONA
CIFG 66569237
Finalitats principals del tractament-Gestionar el registre com a usuari de la plataforma.
-Oferir-li informació sobre els nostres  serveis.
-Gestionar les seves consultes.
Bases legitimadores del tractament-Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment.
-Compliment d’obligacions legals.
Destinataris principals-ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.
Drets-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-Revocació del consentiment.
Origen de les dades-Facilitades pel seu titular.
-Fruit de la navegació per la nostra web (Internet).
Transferències Internacionals de Dades-No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades-No  necessari per previsió legal.

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de Protecció de Dades de Caràcter Personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat. Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exerceix el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, en el teu cas, cancel·lar les teves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant prèvia sol·licitud a ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA, mitjançant un escrit dirigit a la següent direcció de correu electrònic: info@teatreakademia.cat adjuntant còpia del teu DNI o passaport.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

© 2018 ASSOCIACIÓ CIVIL TEATRE AKADÈMIA Tots els drets reservats