El Projecte

El Teatre Akadèmia és un projecte iniciat el 2007 amb el suport i finançament de la Fundació Nando i Elsa Peretti i de la seva presidenta, Elsa Peretti.

Un espai / una història

Els baixos de l’avinguda Diagonal núm. 467 eren originàriament la cotxera de la casa, amb una entrada per a cotxes i persones.

Associació Civil

L’Associació Civil Teatre Akadèmia és la societat que gestiona i programa el Teatre Akadèmia.

Cies. Residents

Per aconseguir una línia artística coherent, el Teatre Akadèmia integrarà a la programació companyies, artistes i projectes amb sensibilitat propera a la seva filosofia, cap a la qual conflueixi el compromís, la recerca i l’interès pels temes universals.

Patrocinadors

Entitats i mitjans que donen suport al projecte del Teatre Akadèmia.