Residències

El Teatre Akadèmia vol acollir companyies i artistes que creuen en textos universals, en un camí de complicitat i investigació per arribar a confegir els seus espectacles o recerques.

L’acompanyament, la continuïtat, el fet de poder compartir els projectes amb mestres de referència, sentir-se recolzat en les etapes successives, poder presentar el treball a porta tancada, tenir un espai adequat, assegurar-ne la programació o el debat.

Amb aquesta finalitat el teatre es proposa obrir uns períodes anuals per seleccionar els residents.

Caldrà aportar una mostra, escena o fragment per a fer-ne una presentació en directe. Així, doncs, podrem tenir l’oportunitat de conèixer-nos personalment i comprendre, mitjançant la mostra escenificada, el caire, les particularitats i les ambicions de l’equip artístic.

Els projectes que es presentin poden tenir com a finalitat el procés de creació d’un espectacle o bé una recerca relacionada amb les arts de l’espectacle.

D’altra banda, el propi teatre obrirà i vetllarà per programes de residències que estableixin llaços entre la poesia i el teatre i aportar una mostra.