Mostra Curs Fundación AISGE

Direcció: Dugald Bruce-Lockhart

Descripció

Mostra dels resultats del curs organitzat per la Fundación AISGE: "Shakespeare: el vers com a guia i motor per aconseguir significat i acció física", dirigit per Dugald Bruce-Lockhart de la Companyia Propeller.