Diàleg obert de ‘La importància de ser Frank’

‘La ironia, un perfum mordaç’

Descripció

El Teatre Akadèmia i La casa de la paraula volem iniciar un espai de reflexió que doni noves claus de lectura als públics teatrals. En aquest cas proposem, conjuntament amb els actors i el director, l’anàlisi d’alguns fragments del text d’Oscar Wilde 'La importància de ser Frank'.

Elisabeth Escayola, psicoanalista de la ELP (Escola Lacaniana de Psicoanàlisi) ens acompanyarà en aquest diàleg per dinamitzar i enriquir la trobada.

L’obra d’Oscar Wilde, mordaç sota la seva aparença lleugera, mira amb un humor destructor la fèrria societat victoriana del segle XIX. El somriure que provoca condueix a la descoberta de la rigidesa humana.

Inscripcions

Activitat oberta al públic